https://tammegymnaasium.ee/wp-content/uploads/2018/01/Lisa_TTG_opilaste_vastuv6tu_tingimused.pdf