https://21k.ee/wp-content/uploads/2019/01/Tallinna-21.-Kooli-vastuv%C3%B5tukord-2019-2020-kinnitatud.pdf